FANDOM


Català Castellà Anglès Imatge Descripció
Blat (Triticum sp.) Trigo Wheat Principalment destinat a l'alimentació humana. El de menor qualitat va cap al bestiar. S'utilitzen dues espècies principals: el blat tou (farina) i el blat dur (pasta alimentària).
Civada, avena (Avena sativa) Avena Oat Existeixen varietats de dues a sis carreres.
Ordi (Hordeum vulgare) Cebada Barley Madura abans que el blat.
Sègol (Secale cereale) Centeno Rye Alta resistència al fred.
Triticale (x Triticosecale) Triticale Triticale Híbrid de blat i sègol, també utilitzat com a farratge.
Panís, moresc, blat de moro (Zea mays) Maíz Corn, maize Principalment destinat a l'alimentació animal. En consum humà es troba en begudes alcohòliques, farines, midó, espessant de la maionesa…
Melca, sorgo (Sorghum sp.) Sorgo Sorghum Alta varietat cromàtica.
Mill (Panicum miliaceum) Mijo Millet Utilitzat sobretot en l'alimentació d'ocells.
Arròs (Oryza sp.) Arroz Rice Utilitzat principalment en l'alimentació humana. Els grans partits són subproductes destinats al bestiar.
Escaiola (Phalaris canariensis) Alpiste Canary grass Cultivat en algunes zones d'Andalusia i utilitzat principalment per alimentar ocells.
Pèsol (Pesum sativum) Guisante Pea
Fava (Vicia faba) Haba Faba bean
Cigró (Cicer arietinum) Garbanzo Chickpea Destinat principalment a l'alimentació humana, tot i que també utilitzat pel bestiar.
Llentia (Lens culinaris) Lenteja Lentil Destinada principalment a l'alimentació humana.
Veça (Vicia sativa) Veza, alverja Common vetch
Erb (Vicia ervilia) Yero Ervil, bitter vetch
Guixa (Lathyrus sativus) Almorta, guija Grass pea, chickling pea
Tramús, llobí (Lupinus albus) Altramuz White lupin
Soja, soia (Glycine max) Soja, soya Soybean
Fesol, mongeta (Phaseolus vulgaris) Judía, frijol Common bean Destinat principalment a l'alimentació humana.
Colza (Brassica napus) Colza Rape, rapeseed Utilitzada per a oli i biodièsel. L'any 1981 20000 espanyols es van intoxicar amb oli de colza, ja que els responsables la van destinar al consum humà amb ànim de lucre.
Gira-sol (Helianthus annuus) Girasol Sunflower Existeixen dues varietats: una negra més habitual, destinada a la producció d'oli, i una grisa, per les pipes de gira-sol.
Raigràs, margall (Lolium sp.) Raigrás Ryegrass
Pastura sudanesa (Sorghum x drummondii) Pasto sudán Sudangrass
Festuca (Festuca sp.) Festuca Fescue
Dàctil (Dactylis glomerata) Dáctilo Orchard grass
Paspalum (Paspalum sp.) Paspalum Paspalum
Digitària (Digitaria sp.) Digitaria Crabgrass
Alfals, userda (Medicago sativa) Alfalfa Alfalfa
Trepadella (Onobrychis sp.) Esparceta Sainfoin
Trèvol (Trifolium sp.) Trébol Clover
Cotó (Gossypium sp.) Algodón Cotton S'utilitza la llavor com a subproducte per a alimentació animal.
Fajol, blat negre (Fagopyrum esculentum) Trigo sarraceno, alforfón Buckwheat